YOU ARE HERE: HOME MateriāliMultimēdiji

Gada sākumā no TEC-2 teritorijas Pierīgā būvnieki izveda 5000 kubikmetrus grunts. Kad darbs bija pusē, viens no izvešanā iesaistītajiem apakšuzņēmumiem attapās, ka zeme ir saindēta ar azbestu. Darbi bija jāaptur, zeme jāattīra un azbests jānogādā bīstamo vielu poligonā, taču tā nenotika. Kaitīgās vielas apstrāde 30 reizes sadārdzinātu darbus. Šobrīd lielākie zaudējumi ir apakšuzņēmumam, kas paziņoja

Eiropā azbests izraisa apmēram 30 tūkstošus nāves gadījumu gadā. Latvijā azbesta putekļu izraisīto nāves gadījumu skaits netiek fiksēts, bet pārnesot Eiropas statistikas proporciju – tiem vajadzētu būt 60-70 nāves gadījumiem gadā. Cilvēki mirst no plaušu mazspējas, no plaušu vēža, ko ierosinājušas smalkās un ļoti asās azbesta šķiedras, kas izdalās no materiāla, tam salūstot, nonāk gaisā

Azbestu saturošais šīferis ir bīstamais atkritums, kura utilizēšanai izstrādāta īpaša kārtība. Latvijā ir vairāku uzņēmumi, kuriem izsniegta atļauja azbestu saturošu materiālu apsaimniekošanai. Tikmēr tiem, kuriem šīferis atrodas uz mājas jumta, jāzina – kamēr to nekustina, nav jāsatraucas. Uzņēmuma “BAO” klientu konsultante Anda Breiere stāsta, ka uzņēmums brauc šīferim pakaļ, jo to pārvadāt drīkst tikai uzņēmums,

– Azbestu saturošo materiālu inventarizācija ēkās un darba vietās. – Anita Seile, Darba drošības un vides veselības institūts [Avots: Rīgas Stradiņa universitāte]

– Individuālās aizsardzības līdzekļi strādājot ar azbestu, obligātās veselības pārbaudes un nodarbināto apmācība. – Dagmāra Sprūdža, Darba drošības un vides veselības institūts [Avots: Rīgas Stradiņa universitāte]

– IAL risinājumi darbam ar azbestu – Andis Zanders, 3M Latvija SIA [Avots: Rīgas Stradiņa universitāte]

– Situācija Latvijā attiecībā uz drošu darbu ar azbestu. – Inese Sūna, VDI Darba aizsardzības nodaļas vadošā eksperte [Avots: Rīgas Stradiņa universitāte]

Viena lieta ir mežā atrast izlietotu dzēriena iepakojumu. Pavisam cita – vecā jumta šīferi, kas pēc Ministru kabineta noteikumiem tiek uzskatīts par bīstamu atkritumu tā sastāvā esošā azbesta dēļ. Konkrētās šīfera kaudzes kāda sēņotāja pamanījusi mežā, Jēkabpils novada Ābeļu pagasta teritorijā. Spriežot pēc skata, šīferis tur mētājas jau ilgi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

AS Latvenergo un AS Augstsprieguma tīkls, lai paredzētajos termiņos realizētu projektu Apakšstacijas “TEC2” 330 kV ĀSI paplašināšana un 330kV šunta reaktora uzstādīšana un paplašināmās teritorijas sakārtošana [AST/18-102], kā arī, lai apgūtu ES piešķirtās finanses, neievērojot darba drošības un MK noteikumus ir pārvietojis savus būvlaukumā izraktos bīstamos atkritumus uz citu personu īpašumiem, izveidojot lielas atkritumu izgāztuves:

TOP