YOU ARE HERE: HOMEAzbestu saturošo materiālu inventarizācija ēkās un darba vietās.

Azbestu saturošo materiālu inventarizācija ēkās un darba vietās.


– Azbestu saturošo materiālu inventarizācija ēkās un darba vietās.
– Anita Seile, Darba drošības un vides veselības institūts

[Avots: Rīgas Stradiņa universitāte]