YOU ARE HERE: HOME“Latvenergo” ierauts vides piesārņojuma skandālā

“Latvenergo” ierauts vides piesārņojuma skandālā

AS Latvenergo un AS Augstsprieguma tīkls, lai paredzētajos termiņos realizētu projektu Apakšstacijas “TEC2” 330 kV ĀSI paplašināšana un 330kV šunta reaktora uzstādīšana un paplašināmās teritorijas sakārtošana [AST/18-102], kā arī, lai apgūtu ES piešķirtās finanses, neievērojot darba drošības un MK noteikumus ir pārvietojis savus būvlaukumā izraktos bīstamos atkritumus uz citu personu īpašumiem, izveidojot lielas atkritumu izgāztuves: Ķekavā – zemes īpašums Lādes (2934m3) kadastra apzīmējums: 8070 0070 246 un Aconē – karjeras Jaunšķelti (2544m3) kadastra apzīmējums: 8031 0130 758 riskam pakļaujot darba ņēmēju un vairāku desmitu tūkstošu cilvēku un dzīvu būtņu veselības. No Acone, TEC2 teritorijas kopsummā izvesti 5488m3 bīstamie atkritumi, kuri nav utilizēti.