YOU ARE HERE: HOMESituācija Latvijā attiecībā uz drošu darbu ar azbestu

Situācija Latvijā attiecībā uz drošu darbu ar azbestu

– Situācija Latvijā attiecībā uz drošu darbu ar azbestu.
– Inese Sūna, VDI Darba aizsardzības nodaļas vadošā eksperte

[Avots: Rīgas Stradiņa universitāte]