YOU ARE HERE: HOME Materiāli

Informatīvi skaidrojošais materiāls ir izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē darba aizsardzības prasības darbos ar azbestu.

Informācija darbiniekiem, kuri strādā ar azbestu vai azbestu saturošiem materiāliem

Plakāts par darba drošību, informējot par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem, demontējot azbesta šīferi.

Plakāts par darba drošību, informējot par svarīgākajiem darba vides riska faktoriem, veicot azbesta demontāžu.

Informatīvs materiāls par azbestu, tā ietekmi uz veselību, atrašanos darba vietā kā arī prasībām, kas jāievēro darbā ar azbestu saturošiem materiāliem.

Informatīvi skaidrojošais materiāls ir veltīts vienai no pasaulē lielākajām arodveselības problēmām – azbesta kaitīgumam.

TOP