YOU ARE HERE: HOMEBrošūra “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” (A5, 18 lpp.)

Brošūra “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu” (A5, 18 lpp.)

213_2014_Brosura_Azbests

Informatīvi skaidrojošais materiāls ir izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē darba aizsardzības prasības darbos ar azbestu.