YOU ARE HERE: HOMEBrošūra “Darba vides onkoloģiskie riska faktori” (A5, 16 lpp.)

Brošūra “Darba vides onkoloģiskie riska faktori” (A5, 16 lpp.)

255_2015_Brosura_Onko_riski

Brošūra ar mērķi iepazīstināt darba aizsardzības speciālistus ar darba vidē biežāk sastopamajiem kancrogēnajiem vai onkoloģiskajiem riska faktoriem, biežākajiem audzējiem, kurus var izraisīt šie faktori, kā arī ar nozarēm un darba veidiem, kuros šie faktori biežāk sastopami.