Kas ir Azbests un kāda ir tā ietekme

Trešdiena, 16 septembris 2015 by
azbests ikdienā

Azbests ir vairāku dabīgo minerālu šķiedru veids.

Azbests var būt daudzu produktu sastāvā

(skatīt 4. nodaļu). Jāatzīst, ka šķiedras viegli nokļūst gaisā, šādu seku rezultātā
var rasties apdraudējums no vidē atrodamo šķiedru ieelpošanas. Mikroskopiskās šķiedras var
uzkrāties ķermenī, precīzāk plaušās, un tās tur var “dzīvot” vairākus gadus, un tās var izraisīt saslimšanu pēc daudziem
nedēļām, bet visbiežāk pēc vairākām desmitgadēm.
Pirmie trīs ir galvenie komerciāli pielietotie azbesta paveidi.

 

Kaut arī azbesta veidi ir atpazīstami pēc krāsām, tos nevar droši noteikt vienīgi pēc krāsas, ir vajadzīgas laboratorijas analīzes.
Ja šķiedras produktā vai materiālā ir vāji saistītas šā produkta/materiāla irdenuma vai stāvokļa
dēļ, tad tas palielina risku, ka azbests un tā šķiedras nokļūst gaisā.

azbests

Turpretī, ja šķiedras ir spēcīgi sasaistītas cietā, masīvā materiālā, tad jābūt pārliecinātam, ka šķiedras gaisā tik viegli nenokļūs. Vairākās
dalībvalstīs ir piešķirtas darbības, ar kurām tie piešķirta prioritāte tādiem azbestu saturošu materiāliem –
aizvākšanas darbiem, kuri tiek uzskatīti par visbīstamākajiem.
Visi azbesta veidi ir 1. klases kancerogēni, un tas nozīmē, ka tie, kā zināms, ir letālā vēža rašanās izraisītāji.
Internacionālajā direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/18/EK, ir
paredzēts, ka  azbesta dažādā veidu iedarbība uz strādājošajās personām ir pieļaujama ne vairāk
kā 0,1 šķiedru/ml.

 

azbesta veidi

Azbests – tā veidu un paveidu iedarbība jāsamazina līdz minimumam, un jebkurā
gadījumā tai jābūt zemākai par robežvērtību.

Dažās valstīs par apdraudējuma prioritāti tiek ņemts vērā
azbesta veids.

Saskares iespēja ar azbestu var rasties vispārīgos ēku tehniskās apkopes vai kārtējā remonta
darbos. Ja esat iesaistīts darbā šajās nozarēs, tad šeit piedāvātie norādījumi attiecas uz Jums.
Ja jūsu darbā ir paredzama saskare ar kādu no iepriekš minētajiem materiāliem, jums:
• pirms darba sākšanas jābūt nodrošinātam ar informāciju par to, vai šie materiāli satur
azbestu vai arī nesatur to;
• jāzina, kā noteikt produktus, kuru saturā var būt azbests;
• jāzina, kādi pasākumi jāveic, ja jūs nonākat saskarē ar azbestu saturošiem materiāliem
(skatīt 5. līdz 10. nodaļu).

tuvplans
Ja nodarbināt personas, kuru darbs ir saistīts ar iespējamu saskari ar azbestu saturošiem
materiāliem (piemēram, turpmāk tekstā aprakstītajiem materiāliem), jums:
• jānodrošina atbilstoša apmācība, lai nodarbinātie noteiktu materiālus, kuru saturā var
būt azbests, un saprastu, ko darīt tad, ja ir saskare, iespējams, ar azbestu saturošiem
materiāliem;
• jāgūst laba un droša informācija par to, vai ir azbestu saturošu materiālu klātbūtne,
piemēram, no ēku plāniem un/vai celtniecības arhitektiem (dažās dalībvalstīs ir
prasības, lai atbildīgā persona uzrāda, ka ēkā ir notikusi azbestu saturošu materiālu
inventarizācija);
• jānodrošina tas, ka piemēram, jūsu organizācija vai ēkas īpašnieks, veic tādu
materiālu pienācīgu uzskaiti, par kuriem ir apstiprinājums, ka tie satur azbestu vai arī
nesatur to;
• darba izpildes vietā jāsniedz rakstiska informācija par zināmiem azbestu saturošiem
materiāliem, arī par azbesta inventarizāciju un, ja vajadzīgs, jānovieto brīdinājuma
zīmes;
• jāsniedz rakstiski norādījumi par veicamajiem pasākumiem, ja notiek pēkšņa saskare
ar azbestu saturošiem materiāliem (saskaņā ar ieteikumiem 9. un 10. nodaļā).

 

Tomēr tas nemaina praksē piemērojamās prasības, lai izmantotu paraugpraksi azbesta iedarbības

novēršanai.

Rokasgrāmatā tiek sniegti praktiski norādījumi tā iedarbības novēršanai vai mazināšanai.

Virta  kopējā informācija par azbesta patēriņu Eiropas valstīs skaidri un gaiši liecina par to, ka
apmēram no 30 gadu laikā (1950.-1930.), jēdziena azbests patēriņš ir krasi paaugstinājies, bet pēc tam, kad
dažas dalībvalstis ieviesa azbesta izmantošanas aizliegumus  un ierobežojumus, tas ir krasi sācis samazināties.

 

ekodem_azbests

Samazināšanās kļuva straujāka, kad ar Eiropas Komisijas direktivām
90′ gados noteikti tika liegumi. . Aizliegumi azbesta iegūšanai un azbestu saturošu materiālu
ražošanai un apstrādei stājās spēkā 2006. gada aprīlī. Līdz ar to ar azbestu saistītās problēmas Eiropā saglabājas attiecībā
uz to azbestu, kas jau ir ēkās, ražotnēs vai iekārtās.

 

Papildus informācija: Asbestos Wikipedia

International page: http://www.asbestos.com/asbestos/

fb-logo

TOP